Preporuke

Preporuka maslinarima

Preporuka maslinarima

Pregledom  vizualnih lovki koje su postavljene u maslinicima uočena je veća brojnost maslinine muhe. Apeliramo sve maslinare da izvrše pregled svojih nasada, posebno na mjestima u blizini zapuštenih maslinika. Naime, maslinina muha je ekonomski najvažniji štetnik...

Preporuka vinogradarima

Preporuka vinogradarima

U ovisnosti od sortimenta i lokaliteta vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog porasta te početku cvatnje. Nestabilne vremenske prilike pogodovati će pojavi i razvoju plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) zbog čega je vinograde poželjno zaštititi jednim od...

Preporuka proizvođačima krumpira

Preporuka proizvođačima krumpira

Zbog povoljnih uvjeta za razvoj i pojavu plamenjače (Phytophthora infestans) i koncetrične pjegavosti (Alternaria solani) krumpira potrebno je izvršiti zaštitu nasada jednim od pripravaka:,Ridomil Gold R, Infinito, Revus, Ortiva . Proizvođači ranih sorti krumpira koji...

Preporuka vinogradarima

Preporuka vinogradarima

Prema podacima sa agrometeoroloških stanica na području ŽZH i obrade svih parametara (temperature zraka , količine oborina, valažnosti zraka i vlažnosti lista), a vinova loza se trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta mladica, stvoreni su svi uvjeti za razvoj...

Preporuka vinogradarima

Preporuka vinogradarima

Preporuka vinogradarima Nakon završene rezidbe vinove loze u narednim danima potrebno je izvršiti tretiranje tijekom mirovanja vegetacije. Posljednjih godina u hercegovačkim vinogradima sve češće je prisutna bolest crna pjegavost (Phomopsis viticola). Vizualnim...

Preporuka voćarima i vinogradarima

Preporuka voćarima i vinogradarima

Preporuka  za voćare i vinogradare Zimska zaštita predstavlja obaveznu mjeru koja se provodi u voćnjacima i vinogradima. Nakon rezidbe u nasadima koštićavog voća (breskva, nektarina, marelica, šljiva, trešnja, višnja i dr.), te vinogradima prije kretanja vegetacije...

Preporuka maslinarima

Preporuka maslinarima

Berba maslina kod većine proizvođača na prostoru naše Županije polako se privodi kraju. Sa završetkom berbe radovi u masliniku nisu gotovi. Nakon berbe, nasad preporučujemo zaštititi od pojave najraširenije bolesti maslina poznate kao paunovo oko, koju uzrokuje...

Obavijest za vinogradare

Obavijest za vinogradare

Vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog razvoja mladica i bobica. Kod zaštite vinograda posebnu pozornost treba posvetiti zaštiti od pepelnice (Erysiphe necator). U tu svrhu može se koristiti jedan od fungicida: Luna Expirience, Dynali, Nativo 75 WG, Vivando,...

Obavijest za vinogradare

Obavijest za vinogradare

Vremenske prilike pogoduju infekcijama uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) zbog čega je potrebno izvršiti zaštitu vinograda. Za zaštitu od plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka: Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben...

Obavijest za voćare

Obavijest za voćare

Nestabilne vremenske prilike pogoduju pojavi i širenju bolesti šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii). Za zaštitu od šupljikavosti lista može se koristiti pripravak Captan WP 50, Delan 700 WDG ili neki drugi...

Obavijest za vinogradare

Obavijest za vinogradare

Nestabilne vremenske prilike pogoduju infekcijama uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator). Zbog toga je potrebno, čim to omoguće vremenski uvjeti, izvršiti zaštitu vinograda od plamenjače jednim od pripravaka: Mikal Premium F, Mikal...

Preporuka za vinogradare

Preporuka za vinogradare

  Zbog povoljnih uvjeta koji pogoduju infekcijama uzročnikom crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi potrebno je izvršiti tretiranje vinograda jednim od pripravaka: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Indofil...