Preporuke

Preporuka vinogradarima

Preporuka vinogradarima

Nestabilne vremenske prilike pogodovati će stvaranju povoljnih uvjeta za zarazu plamenjačom (Plasmopara viticola). Pošto se vinova loza nalazi u fazi intenzivnog porasta poželjno je zaštititi vinograde jednim od pripravaka: Forum Star, Mikal Flash, Curzate F, Pergado...

Preporuka maslinarima

Preporuka maslinarima

U većini maslinika na prostoru  Županije Zapadnohercegovačke  rezidba se privodi kraju. Nakon završene rezidbe potrebno je izvršiti zaštitu nasada od uzročnika bolesti paunovog oka  (Spilocaea oleagina). Tretiranje se obavlja nekim od bakrenih pripravaka registriranim...

Preporuka vinogradarima

Preporuka vinogradarima

Na lokalitetima gdje se vinova loza nalazi u fazi porasta izbojka veličine 5-10 cm potrebno je izvršiti zaštitu protiv uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola.) Činjenica je da se ova bolest zadnjih godina sve češće pojavljuje u hercegovačkim vinogradima, stoga...

Preporuka proizvođačima krumpira

Preporuka proizvođačima krumpira

Zbog povoljnih uvjeta za razvoj i pojavu plamenjače krumpira potrebno je izvršiti zaštitu nasada jednim od pripravaka: Ridomil Gold R WG, Acrobat MZ WG, Orondis Ultra ili Infinito. Na terenu je zabilježena veća pojava odraslih jedinki krumpirove zlatice pa je potrebno...

Preporuka vinogradarima

Preporuka vinogradarima

Posljednjih godina bolest crna pjegavost (Phomopsis viticola) sve češće je prisutna u hercegovačkim vinogradima. Zasigurno je jedna od najopasnijih bolesti vinove loze. Kada se jačim intenzitetom pojavi u vinogradima, može uzrokovati i do 40% propadanja trsa posebno...

Preporuka voćarima

Preporuka voćarima

Promjenjivo vrijeme pogoduje razvoju bolesti na koštićavim voćnim vrstama. Nasadi višanja, šljiva, bresaka, nektarina i marelica koji se nalaze na toplim položajima i gdje je otvoreno više od 20 % cvjetova podložni su razvoju bolesti koju uzrokuje gljivica Monilia...

Zimska zaštita voćaka i vinove loze

Zimska zaštita voćaka i vinove loze

Zimska zaštita predstavlja obaveznu mjeru koja se provodi u voćnjacima i vinogradima. Zimskim tretiranjem suzbijamo, odnosno smanjujemo potencijal zaraze uzročnika biljnih bolesti ali i štetnika koji prezimljavaju na različitim mjestima na voćkama i vinovoj lozi...

Preporuka maslinarima

Preporuka maslinarima

Pregledom  vizualnih lovki koje su postavljene u maslinicima uočena je veća brojnost maslinine muhe. Apeliramo sve maslinare da izvrše pregled svojih nasada, posebno na mjestima u blizini zapuštenih maslinika. Naime, maslinina muha je ekonomski najvažniji štetnik...

Preporuka vinogradarima

Preporuka vinogradarima

U ovisnosti od sortimenta i lokaliteta vinova loza se nalazi u fazi intenzivnog porasta te početku cvatnje. Nestabilne vremenske prilike pogodovati će pojavi i razvoju plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) zbog čega je vinograde poželjno zaštititi jednim od...

Preporuka proizvođačima krumpira

Preporuka proizvođačima krumpira

Zbog povoljnih uvjeta za razvoj i pojavu plamenjače (Phytophthora infestans) i koncetrične pjegavosti (Alternaria solani) krumpira potrebno je izvršiti zaštitu nasada jednim od pripravaka:,Ridomil Gold R, Infinito, Revus, Ortiva . Proizvođači ranih sorti krumpira koji...

Preporuka vinogradarima

Preporuka vinogradarima

Prema podacima sa agrometeoroloških stanica na području ŽZH i obrade svih parametara (temperature zraka , količine oborina, valažnosti zraka i vlažnosti lista), a vinova loza se trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta mladica, stvoreni su svi uvjeti za razvoj...

Preporuka vinogradarima

Preporuka vinogradarima

Preporuka vinogradarima Nakon završene rezidbe vinove loze u narednim danima potrebno je izvršiti tretiranje tijekom mirovanja vegetacije. Posljednjih godina u hercegovačkim vinogradima sve češće je prisutna bolest crna pjegavost (Phomopsis viticola). Vizualnim...