Informacije o Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke osnovan je Uredbom na temelju članka 18. stavka 1. i članka 19. stavka 1. Zakon o Vladi Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” br.1/96 i 3/01) i članka 12. Zakona o ustanovama (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” br.7/98) na sjednici održanoj 27.06.2002. godine,

Zakonom o dopunama zakona o Županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave iz 2006. godine (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj 9/06) Zavod je postao samostalno tijelo uprave.

 

Zavod obavlja stručne i druge poslove na području Županije Zapadnohercegovačke koje se odnose na:

  • poljoprivrednu savjetodavnu djelatnost
  • laboratorijsku analizu tla, vode i poljoprivrednih proizvoda za pravne i fizičke osobe
  • poslove iz područja zaštite zdravlja bilja i izvještajno-prognozne poslove
  • pružanje stručne pomoći poljoprivrednicima iz područja agroekonomike
  • utvrđivanje načina evidentiranja i vođenja evidencije o selekcijskom stočnom fondu na području Županije
  • poslove stručne pomoći u realizaciji novčanih potpora u poljoprivredi i ruralnom razvitku sa županijske i federalne razine
  • sve druge poslove vezane za poljoprivrednu djelatnost za koje je nadležno u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima

 

Za obavljanje istovrsnih, srodnih i međusobno povezanih stručnih poslova iz nadležnosti Zavoda formirane su sljedeće temeljne ustrojbene jedinice:

  • Sektor za biljnu proizvodnju, izvještajno prognozne poslove i stručno savjetodavnu djelatnost
  • Sektor za animalnu proizvodnju i ruralni razvoj.

 

Unutar Zavoda, zbog obavljanja terenskih poslova, formirana su tri izdvojena ureda: u Širokom Brijegu, Grudama i Posušju.

Adresa: Vladimira Preloga b.b. 88320 Ljubuški
Email: poljoprivreda.zhz@tel.net.ba
Telefon: +387 39 831 063
Fax: +387 39 702 494