Preporuka vinogradarima

Datum objave: 27.05.2024.

Na južnim područjima Županije Zapadnohercegovačke vinova loza je završila fenofazu cvatnje, a prema podacima agrometeoroloških stanica sa područja naše županije i obrade svih parametara (temperature zraka, količine oborina, valažnosti zraka i vlažnosti lista), stvoreni su svi uvjeti za razvoj bolesti plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator). Stoga  preporučujemo u što kraćem roku izvršiti zaštitu vinograda od uzročnika navedenih bolesti.

Kako bi spriječili pojavu i razvoj plamenjače preporučujemo koristiti jedan od pripravaka: Mikal Flash, Mikal Premium F, Forum Star, Fantic F, Mildicut 25 SC ili nekim drugim pripravkom registriranim za ovu namjenu, dok za zaštitu od pepelnice preporučujemo tretiranje sa jednim od pripravaka: Vivando SC, Nativo 75 WG, Domark 40 ME, Folicur EW 250, Luna Experience, Topas 100 EC ili neki drugi.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!