Preporuka vinogradarima

Datum objave: 07.05.2024.

Nestabilne vremenske prilike pogodovati će stvaranju povoljnih uvjeta za zarazu plamenjačom (Plasmopara viticola). Pošto se vinova loza nalazi u fazi intenzivnog porasta poželjno je zaštititi vinograde jednim od pripravaka: Forum Star, Mikal Flash, Curzate F, Pergado F, Fantic F ili nekim drugim pripravkom registriranim za ovu namjenu. Za zaštitu od pepelnice (Erisiphe necator) može se koristiti jedan od pripravaka: Collis, Domark 40 ME, Dynali, Nativo 75 WG, Topas 100 EC ili dr.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!