Preporuka proizvođačima krumpira

Datum objave: 11.04.2024.

Zbog povoljnih uvjeta za razvoj i pojavu plamenjače krumpira potrebno je izvršiti zaštitu nasada jednim od pripravaka: Ridomil Gold R WG, Acrobat MZ WG, Orondis Ultra ili Infinito. Na terenu je zabilježena veća pojava odraslih jedinki krumpirove zlatice pa je potrebno izvršiti pregled nasada krumpira i po potrebi izvršiti njihovo suzbijanje jednim od insekticida: Ampligo, Mospilan 20 SG ili Coragen 20 SC. Prilikom aplikacije korisno je dodati jedan od folijarnih mikrohranjiva s 20 %-nim omjerom hranjiva dušik-fosfor-kalij (N-P-K) koji se u trenutnim fazama razvoja krumpira koristi za razvoj nadzemnog habitusa biljke. Pri samoj pripremi potrebno je pripaziti na kompatibilnost sredstava za zaštitu bilja s folijarnim hranjivima.

 Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!