Preporuka voćarima

Datum objave: 11.03.2024.

Promjenjivo vrijeme pogoduje razvoju bolesti na koštićavim voćnim vrstama. Nasadi višanja, šljiva, bresaka, nektarina i marelica koji se nalaze na toplim položajima i gdje je otvoreno više od 20 % cvjetova podložni su razvoju bolesti koju uzrokuje gljivica Monilia laxa.

Inače ova gljivica prezimljava na zaraženim plodovima koji ostaju na stablu i ispod stabla tokom zime i u rak ranama napadnutih grančica. U kišnom periodu stvara se mnoštvo konidija koje kiša i vjetar raznose nakon čega dospijevaju na cvjetove koštićavog voća i tako ostvaruju zarazu koja se zbog velike vlage vrlo lako širi.

Prvi simptomi ove bolesti se uočavaju na cvjetovima. Infekcijom ove bolesti dolazi do masovnog propadanja cvjetova i sušenja grančica. Ako godinama dolazi do uzastopnog napada uzročnika bolesti tada dolazi do propadanja grana, dijelova krošnje pa i cijelih stabala. Često dolazi i do pojave smole na stablu što je znak laganog propadanja voćke. Gljivica u dozrijevanju uzrokuje i trulež ploda.

Znakovi bolesti su najuočljiviji tokom cvatnje i u periodu neporsredno nakon cvatnje. Napadnuti cvjetovi dobiju smeđu boju, naglo se osuše, a zatim dolazi do sušenja grančica koje izgledaju kao da su spaljene.

Da bi izbjegli pojavu ove bolesti preporučamo preventivnu zaštitu protiv uzročnika ove bolesti. U tu svrhu potrebno je koristiti neke od kemijskih pripravaka: Signum WG, Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG, Indar 5 EW.

Na lokalitetima i u nasadima trešanja, višanja i šljiva u kojima se voćke još uvijek nalaze u fazi nabubrenih pupova zaštita se može izvršiti tretiranjem pripravcima na bazi bakra: Neoram WG, Nordox 75 WG, Champion, Bordoška juha 20 WP Manica, Cuprablau-Z i dr. Pripravci na bazi bakra smiju se koristiti samo do faze bubrenja pupova.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođeča.