Preporuka maslinarima

Datum objave: 10.10.2023.

Pregledom  vizualnih lovki koje su postavljene u maslinicima uočena je veća brojnost maslinine muhe. Apeliramo sve maslinare da izvrše pregled svojih nasada, posebno na mjestima u blizini zapuštenih maslinika. Naime, maslinina muha je ekonomski najvažniji štetnik ploda, koji je izravno vezan za smanjenje uroda i kvalitetu ploda za preradu u ulje. Populacija ovog štetnika se prati pomoću žutih ljepljivih ploča ili lovki s feromonima. Na temelju naših opažanja s terena preporučujemo:

– ukoliko ovih dana krećete u berbu nije potrebno vršiti kemijsku zaštitu jer je potreban određen period da se iz oplođenog jajeta razvije ličinka koja pravi štetu hraneći se mesom ploda.

– ukoliko u berbu krećete nešto kasnije masline možete tretirati preparatom na bazi deltametrina (Decis) karenca 7 dana.

– također preporučamo i metode suzbijanja dopuštene u ekološkoj proizvodnji kao što su postavljanje posebnih lovki za masovni ulov poput Karate trap B ili prskanje cijele krošnje pripravkom kaolinske gline koja stvara dodatni sloj na plodu i onemogućuje polaganje jaja u plod.