Zaštita maslina nakon berbe

Datum objave: 03.11.2020.

Berba maslina kod nekih proizvođača već je završena, dok je kod nekih u punom jeku. Sa završetkom berbe radovi u masliniku nisu gotovi.  Nakon berbe, nasad preporučamo zaštititi od pojave najraširenije bolesti maslina poznate kao paunovo oko, koju uzrokuje patogena gljivica Spilocea oleagina. Tretiranje se obavlja nekim od bakrenih pripravaka kao što su : Nordox 75 WG, Neoram WG, Cuperblau Z, Champion WP, Bordoška juha WP. Ukoliko je bolest već prisutna preporučamo tretiranje sistemičnim pripravcima kao što su : Stroby WG (krezoksim-metil) ili Nativo 75 WG (tebukonazol-trifloksistrobin) kako ne bi došlo do pojačane defolijacije. Zaštita maslina u ovom periodu jako je važna i zbog mehaničkih oštećenja koja su nastala prilikom  berbe tresačima ili češljevima, a omogućuju patogenim mikroorganizmima da dospiju u biljku.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača.