OSNOVNA (JESENSKA) GNOJIDBA VINOGRADA

Datum objave: 17.11.2020.

Jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera za postizanje redovitog rasta i rodnosti vinove loze je gnojidba. Gnojidbom se popravljaju kemijska svojstva, mikrobiološka aktivnost, vodno-zračni režim te ukupna plodnost tla.  Prema vremenu primjene gnojiva razlikuje se: osnovna gnojidba koja se izvodi u jesen u kombinaciji sa obradom tla, te  dopunska gnojidba koja se izvodi u proljeće i tijekom vegetacije. Za rast i razvoj vinove loze potrebni su makro i mikroelementi. Osnovna gnojidba se obavlja u jesen s kompleksnim NPK gnojivima koja sadrže malo dušika, više fosfora, a najviše kalija. To su najčešće kombinacije: NPK 5-20-30 S, NPK 7-20-30, NPK 6-18-36, NPK 8-26-26, NPK 7-14-21. Budući da su fosfor i kalij slabo pokretni u tlu, potrebno ih je unijeti u tlo gdje je razvijena glavnina korijenskog sustava, te zaorati na dubinu od 20 do 30 cm. Uz osnovnu gnojidbu sa mineralnim gnojivima, u jesen treba obaviti i gnojidbu stajskim gnojem. Stajski gnoj se u praksi unosi u tlo svako 3-4 godine. U posljednje vrijeme dosta se koriste i razna organska peletirana gnojiva, čija je uloga također povećati organsku komponentu, održavati strukturu zemljišta te omogućiti rad mikoorganizama. Najbolji način da se provjeri plodnost tla, odnosno sadržaj hranjiva u tlu jest kemijska analiza, koju je najbolje obaviti odmah nakon berbe.