Obavijest za vinogradare

Datum objave: 01.06.2021.

Vremenske prilike pogoduju infekcijama uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) zbog čega je potrebno izvršiti zaštitu vinograda. Za zaštitu od plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka: Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo i dr. Za zaštitu od pepelnice koristiti jedan od pripravaka: Postalon SC, Talendo, Vivando, Stroby DF, Falcon EC 460, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Nativo WG, Dynali i sl.

Treba naglasiti kako su cvasti vinove loze u ovoj fenofazi posebice otvorene za infekciju od pepelnice, čiji simptomi bi se mogli tek kasnije ispoljili. Stoga je iznimno bitno provesti kvalitetnu preventivnu zaštitu od spomenute bolesti. Prije provedbe tretiranja vinograda potrebno je izvršiti pljevidbu, posebice u zoni cvasti. Prozračnost će smanjiti infekciju i u velikoj mjeri doprinijeti kvlaitetnijoj oplodnji.

Napominjemo kako su navedena samo pojedina zaštitna sredstva te se u ovu svrhu mogu koristiti i bilo koja druga registrirana za ove namjene. Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu bilja.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!