Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Datum objave: 06.12.2023.

” Pozivamo poljoprivrednike koji obrađuju poljoprivredno zemljište, a koje do sada nisu mogli upisati u registar poljoprivrednih gospodarstava da izvrše prijavu površine i kategorije takvog zemljišta u općinskom uredu za RPG najkasnije do 20.12.2023. godine.”

Poštovani,

Sukladno opredjeljenjima iz nove Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja potrebno je povećati površine poljoprivrednog zemljišta u funkciji poljoprivredne proizvodnje te ih uključiti u sustav novačnih potpora. Jedno od važnih pitanja za uspješno poslovanje poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava (u daljem tekstu: PG) su poljoprivredne površine koje poljoprivrednici već obraduju, a iz razloga što nisu vlasnici tog zemljišta odnosno što ne posjeduju ugovor o zakupu iii drugi dokaz o korištenju, ne mogu izvršiti upisivanje tog zemljišta u registar poljoprivrednih gospodarstava (u daljem tekstu: RPG). Izravna posljedica takve situacije je nemogućnost ostvarivanja prava na novčanu potporu. Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  razmatra opcije koje bi omogućile upis takvog poljoprivrednog zemljišta u RPG, a prvi korak u tom procesu je prikupljanje što točnijih podataka o površinama i kategorijama takvog zemljišta.