Rezidba maslina

Datum objave: 25.02.2021.

Rezidba maslina je zahtjevna agrotehnička mjera koja ima svoja pravila, uz koju je potrebno poznavati fiziologiju biljke i sortne osobine. Maslina je heliofit, što znači da se rezidbom treba osigurati dovoljno svjetlosti svim dijelovima krošnje. Postoji rezidba mladih maslina i onih koje su u rodu.  Kada je riječ o rezidbi mladih biljaka, rezidba se može obaviti već u prvoj godini, ali u najmanjoj mogućoj mjeri s ciljem oblikovanja uzgojnog oblika budućeg stabla.  Masline koje su u punoj rodnosti režu se s ciljem postizanja visokih prinosa, poticanja rasta rodnih izbojaka te održavanja kostura biljke. Osim toga rezidbu je bitno obaviti kako bi biljke što manje bile izložene udarima vjetra, kako bi omogućili pristup mehanizacije, prozračnost krošnje, što pozitivno utječe na smanjenje pojave bolesti i štetnika, kvalitetu ploda, te održavanja ravnoteže između vegetativnog i generativnog rasta.

Postoje dva osnovna načina rezidbe, a to su prikraćivanje i prorjeđivanje. Prikraćivanjem se kontrolira bujnost u krošnji, čime se postiže ravnoteža skeleta, obrastajući grana te izbojaka u krošnji. Prorjeđivanjem se odstranjuju grane i izbojci koji su suvišni, koji zasjenjuju sredinu krošnje, te suhi, zaraženi i izrođeni dijelovi.

Slika 1. Podjela izbojaka kod masline

Izbojci su kod masline podijeljeni na slijedeći način:

  1. -jednogodišnji izbojak
  2. -dvogodišnja grančica
  3. -trogodišnja grančica
  4. -čeverogodišnja grana

A – vodopija, B – drveni nerodni izbojak, C – mješoviti izbojak, D – kratki rodni izbojak

Osnovnu (zimsku) rezidbu najbolje je obaviti od veljače do ožujka, kada biljka miruje, prije kretanja vegetacije. Obavezno je da ovaj zahvat bude obavljen za suha vremena, nikako poslije kiše, jer vlaga pogoduje razvoju bolesti. Dopunska rezidba se vrši u ljetnom periodu, ali se samo odstranjuju okomite, suhe, suvišne grane, te vodopije. Zbog velike moći regeneracije maslina dobro podnosi rezidbu, pa je po mogućnosti treba provoditi svake godine, osim ako nasad nije jako mlad. Tijekom rezidbe nastale rane potrebno je premazati voćarskim voskom. Alat kojim se vrši rezidba mora biti ispravan kako bi mjesto reza bilo glatko, a zarastanje bilo u što kraćem roku. Odstranjene grane i ostatke od rezidbe potrebno je iznijeti iz maslinika kako bi se spriječio razvoj bolesti, a tako i štetnika. Kroz iskustva mnogih maslinara dokazano je da je bolje provoditi rezidbu, nego krošnju iz godine u godinu ostaviti neorezanom.

Rezidba unatrag : Rezidba unatrag je zahvat koji se obavlja radi pomlađivanja izrođenih i grana, koje su iscrpljene, na način da se odstranjuju vršni izrođeni dijelovi, kako bi došlo do stvaranja novih rodnih izbojka. Rezom unatrag zaustavljamo ogoljivanje grana i pojavljivanje roda na krajevima krošnje.

Slika 2. Rez unatrag

 Uzgojni oblici za maslinu :Odabir uzgojnog oblika ovisi o klimi, svojstvima sorte, prije svega bujnosti, svojstvima tla, položaju nasada, nagibu terena, namjeni proizvodnje (stolne ili uljne sorte), mogućnosti primjene mehanizacije. Uzgojni oblik bi trebao maslini osigurati takav raspored vegetativne mase krošnje, koji bi omogućavao što bolje osvjetljenje i položaj u prostoru. Danas postoji velik broj različitih uzgojnih oblika. Uglavnom prevladavaju kotlasti oblici ili vaze (stožasta, cilindrična, višestožasta, grmolika). Ovakve vrste uzgojnih oblika su primjenjivi na većini sorti i različitim podnebljima, posebno u nasadima gdje prevladava širi sklop sadnje.

Slika 3. Oblici vaze: stožasta, cilindrična i višestožasta