Preporuka vinogradarima

Datum objave: 09.05.2023.

Prema podacima sa agrometeoroloških stanica na području ŽZH i obrade svih parametara (temperature zraka , količine oborina, valažnosti zraka i vlažnosti lista), a vinova loza se trenutno nalazi u fazi intenzivnog porasta mladica, stvoreni su svi uvjeti za razvoj bolesti plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator)  vinove loze. Stoga  preporučujemo u što kraćem roku izvršiti zaštitu vinograda od uzročnika  bolesti. U tu svrhu može se koristiti jedan od pripravaka: Polyram DF, Delan Pro, Folpan 80 WDG, Fantic F ili neki drugi registriran za ovu namjenu. Navedenim pripravcima mogu se dodati pripravci na bazi sumpora (Chromosul 80, Kumulus DF, Cosavet DF i dr.)

 

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!