Preporuka proizvođačima krumpira

Datum objave: 09.05.2023.

Zbog povoljnih uvjeta za razvoj i pojavu plamenjače (Phytophthora infestans) i koncetrične pjegavosti (Alternaria solani) krumpira potrebno je izvršiti zaštitu nasada jednim od pripravaka:,Ridomil Gold R, Infinito, Revus, Ortiva . Proizvođači ranih sorti krumpira koji se tretira kao “mladi krumpir” potrebno je da  pri izboru pripravaka koristiti fungicide kratke karence. Na terenu je zabilježena veća pojava ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) pa je potrebno izvršiti pregled nasada krumpira i po potrebi izvršiti njihovo suzbijanje jednim od insekticida: Proteus 110 OD, Mospilan, Laser  ili Coragen 20 SC.

 

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!