Preporuka maslinarima

Datum objave: 09.11.2022.

Berba maslina kod većine proizvođača na prostoru naše Županije polako se privodi kraju. Sa završetkom berbe radovi u masliniku nisu gotovi. Nakon berbe, nasad preporučujemo zaštititi od pojave najraširenije bolesti maslina poznate kao paunovo oko, koju uzrokuje patogena gljivica Spilocea oleagina. Osim toga ovaj „tretman“ sprječava i sve učestaliju pojavu čađavica Capnodium elaeophilum,  te raka masline Pseudomonas savastanoi.  Važno je napomenuti da ovaj bakterijski patogen ulazi u biljku putem mehaničkih oštećenja, koja mogu nastati prilikom berbe tresačima. Tretiranje se obavlja nekim od bakrenih pripravaka  koji imaju duže djelovanje i otpornost na ispiranje.  

U ovom periodu također preporučujemo provođenje sanitarne rezidbe, odnosno odstranjivane oštećenih grana na maslinama, te gnojidbu, kao jednu od važnijih agrotehničkim mjera. Gnojidba se obavlja mineralnim gnojivima sa smanjenim postotkom dušika (N),  zrelim stajskim gnojem ili  nekim od  organskih gnojiva. Organska gnojiva su važna jer povećavaju mikrobološku aktivnost tla, popravljaju strukturu, podižu udio humusa, pomažu usvajanju drugih hranjivih tvari, te reguliraju pH tla.