Preporuka za vinogradare

Datum objave: 20.04.2020.

Zbog povoljnih uvjeta koji pogoduju razvoju i infekcijama uzročnikom crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi potrebno je pravovremeno izvršiti tretiranje vinograda jednim od pripravaka: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Shavit F, Folpan 80 WDG ili Polyram DF. Na južnim položajima i u vinogradima s ranijim sortimentom gdje je porast mladica vinove loze dostigao duljinu od 15 cm tretiranje je poželjno obaviti pripravkom Mikal Flash ili Mikal Premuim F.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!