Obavijest za vinogradare

Datum objave: 18.05.2021.

Nestabilne vremenske prilike pogoduju infekcijama uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator). Zbog toga je potrebno, čim to omoguće vremenski uvjeti, izvršiti zaštitu vinograda od plamenjače jednim od pripravaka: Mikal Premium F, Mikal flash, Acrobat MZ, Forum star, Curzate F, Pergado F, Vincare ili bilo kojim drugim pripravkom za ovu namjenu. Zaštitu od pepelnice moguće je izvršiti jednim od pripravaka: Stroby DF, Topas 100 EC, Nativo WG, Systhane 20 EW, Karathane Gold 350 EC, Luna experience, Collis, Talendo i sl. Pravovremenosti tretiranja je puno važnija od izbora sredstva za zaštitu.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!