Kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans)

Datum objave: 23.02.2021.

Radi se o najčešćoj bolesti breskve kod nas. Ova bolest izlučuje određene biljne hormone rasta koji dovode do ubrzane diobe stanica. Posljedica su produkti koji deformiraju list pa se često za bolest kaže „mjehuravost lista“. Kovrčavost lista breskve treba razlikovati od kovrčanja lista koji uzrokuju lisne uši. Taphrina deformans prezimljava u obliku spora (konidija) u pupoljcima i grančicama. Na proljeće, u fazi bubrenja i otvaranja ako je vrijeme vlažno i povoljno za klijanje konidija, inficira se tkivo i deformiraju se listovi na stablu. Gljivi pogoduje toplo i vlažno vrijeme sa temperaturom od 15 do 21 °C stupanj.

Slika 1. Životni ciklus gljive Taphrina deformans

U praksi se provodi zaštita u dva roka. Kasno jesensko prskanje fungicidima na osnovi bakra u vrijeme početka otpadanja listova namijenjeno je suzbijanju i drugih uzročnika bolesti, ali istovremeno smanjuje zarazu gljivom Taphrina deformans u proljeće.  Zbog toga je pravo vrijeme za prskanje prije otvaranja lisnih pupoljaka i u takozvanoj razvojnoj fazi ‘mišje uši’, a prije toga poželjno je da voćke budu orezane. Najčešće preporučuju preparati na bazi cirama ili preparati na bazi bakra. Ciram je standard, a preparati na bazi bakra spektar djelovanja proširuju i na epifitne bakterije. Sa prvim prskanjem se počinje kada na mladim stablima breskve i nektarine vršni pupoljci počnu da “pucaju” tj. kada dođe do bubrenja i pojave zelenog vrha. Ako se tada ne napravi zaštita doći će do prodora patogena i bolesti nakon čega u toku vegetacije nikakva sekundarna tretiranja ne mogu pomoći.

Slika 2. Simptomi kovrčavosti na listu breskve